TeamStijl
public αlfa
 iPad/Tab prototype - December 2011
Deze cirkel wordt door iedereen doorlopen bij het oplossen van werk- of leeruitdagingen.
Met als startpunt één van de vier (meer of minder sterke) voorkeursaanpakken.
Er is geen goede of foute aanpak! Elk heeft plus en minpunten
Een goed team kent elkaars stijl en weet samen de cyclus zo goed mogelijk te doorlopen.
De teamstijltest bepaalt jouw voorkeuren voor deze vier aanpakken.


Deze test is gebaseerd op de leerstijlen theorie van prof. David Kolb (Case Western University).
Onderzocht op effectiviteit met studentengroepen en docenten bij de Hogeschool Utrecht (1994)
Je kunt deze site gebruiken zonder te registreren, dan krijg je eenmalig jouw resultaat te zien.

Voordelen van registratie:

 • testuitslag wordt bewaard en gekoppeld aan de resulaten van je teamleden.
 • je ontvangt een email zodat je de resultaten ook later kunt inzien.
Naam:
Functie:
Email:
Team:

       CookieID:

Reeks 1

 • Minst
 • onderscheidend
 • verkennend
 • betrokken
 • praktisch
 • Meest

Reeks 2

 • Minst
 • ontvankelijk
 • relevant
 • analytisch
 • onpartijdig
 • Meest

Reeks 3

 • Minst
 • gevoelsmatig
 • toekijkend
 • denkend
 • doen
 • Meest

Reeks 4

 • Minst
 • accepterend
 • risico nemend
 • afwegend
 • bewust
 • Meest

Reeks 5

 • Minst
 • intuitief
 • produktief
 • logisch
 • onderzoekend
 • Meest

Reeks 6

 • Minst
 • abstract
 • observerend
 • concreet
 • actief
 • Meest

Reeks 7

 • Minst
 • georienteerd op het heden
 • overdenkend
 • toekomstgericht
 • pragmatisch
 • Meest

Reeks 8

 • Minst
 • ervaring
 • observatie
 • begripsmatig
 • experimenterend
 • Meest

Reeks 9

 • Minst
 • intensief
 • gereserveerd
 • rationeel
 • verantwoordelijk
 • Meest
order of words
Doener
Het woord doener zegt het al. Het gaat om het 'doen'.
Een doener werkt doelgericht, is een sociaal persoon en wil tastbare resultaten halen.
Een doener is graag betrokken bij het hele proces en werkt graag volgens een goede planning.

Kennis en informatie van anderen zijn belangrijker dan eigen analytische capaciteiten. Een doener past zich verder snel aan de omgeving en de daarbinnnen aanwezige specifieke en concrete situaties.

Optimale werkomgeving:
 • Uitdagende situaties die om keuzes vragen
 • Vrij zijn om snel te reageren
 • Humor, plezier en ontspanning
 • Terugkoppeling op eigen acties
 • Goed contact met teamgenoten
 • Diversiteit aan opdrachten
Beschouwer
Een beschouwer bezit een groot voorstellingsvermogen en is vooral bezig met concrete ervaringen.

Het inbeelden van zaken en fantaseren zijn sterke kanten om een concrete situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Vanuit hier legt de beschouwer dan de verbanden tussen een aantal observaties.

Creativiteit is een kenmerk van de beschouwer, waarbij ook de nodige ruimte moet zijn om ideeën te kunnen creëren.

Optimale werkomgeving:
 • Voldoende mogelijkheden om de overige groepleden te leren kennen
 • Tijd en ruimte om gedachten, gevoelens en ervaringen uit te wisselen en te uiten
 • In aanraking komen met diverse visies
 • De benadering dient als veilig ervaren te worden
Denker
Voor een denker ligt de nadruk op de (logische) samenhang tussen zaken.

Een denker houdt zich het liefst bezig met het vormen van begrippen.
Het maken van theoretische modellen is de kracht van de denker.
Voor de denker staan nauwkeurigheid, logica en het denken in zuivere,
abstracte begrippen op de eerste plaats. Vanuit de (gemaakte) theoretische modellen probeert de denker richting de werkelijkheid te komen.

Optimale werkomgeving:
 • Orde en rust
 • De mogelijkheid om achtergrondinformatie te krijgen
 • Complexe vraagstukken worden als uitdaging gezien
 • Een duidelijk programma en duidelijke (leer)doelen
Beslisser
Als het gaat om een probleem op te lossen waar één juiste oplossing voor gezocht moet worden, ben je bij de beslisser aan het goede adres.

Daarnaast richt een beslisser zich ook graag op de technologische toepassing van begrippen, modellen en theorieën. Hierbij gaat de beslisser doelgericht en planmatig te werk.

Optimale werkomgeving:
 • In staat zijn zelfstandig praktische conclusies te trekken
 • Er moet een relatie zijn tussen theorie en praktijk
 • Er dient de beschikking te zijn over technieken en aanwijzingen die helpen om het probleem zelf op te lossen
 • In staat zijn om zelf bedachte oplossingen uit te proberen
 • Samenwerken met deskundige collegas
Voorbeeld testuitslagen van je teamleden
Hello World
Browser: unknown unknown * IP:35.172.223.30